OROLIGA-HUS-TEAMET

"OROLIGA HUS" är ett begrepp som innefattar alla de miljöer där det finns olika typer av energier som kan upplevas som störande för människor och djur. Det kan vara allt från currykryss, mörka jordströmmar (som uppkommer av t ex vattenådror), EMS-störningar till naturväsen eller till och med själar som inte kommit till ro och därför kan störa tillvaron för individer som vistas i dess närhet.
.
Mäniskor (och djur) som vistas i "oroliga" hus/miljöer kan uppleva "symptom" som är svåra att förklara eller härleda till naturliga orsaker så som t ex:
- "konstiga" sjukdomar
- elallergi
- svårt att sova eller vaknar ofta
- märkliga upplevelser som man inte kan "sätta fingret på"
- konstiga ljud/röster etc
- saker som försvinner eller flyttar på sig
- växter som inte vill utvecklas eller leva
- illamående/huvudvärk - ofta på vissa specifika platser
- man känner sig "iakttagen"/besvärad/stressad - ofta på vissa specifika platser
- oförklarlig "stress" i familjen eller hos familjemedlemmar
etc
.
Observera att barn och unga människor är ofta mycket "mottagliga" för sådana störningar och kan därför bli oroliga och till och med aggressiva när de tvingas leva med denna osynliga stress!
.
Oroliga-Hus-Teamet (OHT) består av flera personer, alla med sina egna unika erfarenheter och förmågor av att arbeta med olika sorters energier. Ofta jobbar dessa personer i team för att få¨både djup och bredd i arbetet vilket består i att identifiera grunderna till de problem som människor (och djur) kan uppleva för att sedan försöka eliminera eller blockera energierna som orsakar problemen. Ibland kan det vara nog med ett ingående samtal med någon i gruppen men ofta behövs en konsultation göras på plats - i några fall kan flera besök behövas innan allt är i ordning.
.
Den som upplever sig ha någon form av oförklarlig "oro" i sin hemmiljö kan komma i kontakt med OHT genom att kontakta ordförande per telefon eller klicka på länken nedan, beskriva problemet och göra upp en lämplig tid för en konsultation.
OBS! Alla kontakter och uppgifter behandlas med sekretess!
.
Avgiften för en konsultation är 100 kr (går oavkortat till föreningens verksamhet) + eventuell reseersättning med 18 kr/mil.
.
Det OHT behöver veta för att kunna hjälpa Dig är:
- Ditt namn
- telefonnr
- adress (som konsultationen gäller)
- Kortfattad problembeskrivning
.
Välkommen att ringa ordföranden eller klicka på länken nedan med Din
.
KONSULTATIONSFÖRFRÅGAN (klicka för att få e-länk)
.