ENERGIER

Det finns olika slags frekvenser och därigenom också olika sorters energier. De vanligaste energierna som slagrutegängare söker efter är olika slags jordenergier. Andra saker man ofta söker är vatten, mineraler och till och med energirester efter gamla bo- och kultplatser. Men man kan söka efter i princip vad som helst.

Det finns ett antal olika energilinjer och energinät som täcker jordklotet. Dessa olika linjer och nät har olika styrka i olika delar av landet. Nedåt Europa verkar det vara Curry-linjer som är dominanta, medans Hartman-linjer dominerar i många delar av Sverige. En annan slags energilinjehar också börjat figurera i slagrutekretsar, villket skulle kunna vara en liten vridning av Hartman-linjerna. De olika linjerna och näten har olika riktningar och bredd.

Currylinjer ligger på ca 4 meters mellanrum och är runt 8 decimeter breda. Linjerna är orienterade ca 45 grader mot vädersträcken och bildar således ett nät. På vissa platser är kvadraterna utsträckta till romber. Bredden mellan linjerna kan variera ibland upp till en meter. Bredden på linjerna beror på nätets styrka.

Hartmanlinjer ligger på ca 20 decimeters mellanrum och är orienterade rakt mot vädersträcken. Avstånden i x- och y-led varieras beroende på avståndet till polerna. Vanligtvis är Hartman-nätet svagare än Curry-nätet. Linjebredden borde alltså vara något mindre.

Leylinje är Benämningen på jordstrålningslinje som kan vara flera hundra meter breda ner till en eller två meter men kan även vara uppbyggda av flera smala parallella linjer. I Saharas öken, Kina m fl platser i världen kallas de för karavanvägar. Det påstås att dessa linjer är konstruerade för att förbinda gamla kultplatser med varandra. I Sverige anses det att de flesta leylinjerna kommer in vid Fjärås Bräcka och därifrån spider sig ut över hela Sverige som en solfjäder för att tangera alla äldre kyrkor i Sverige. Leylinjer är dåligt utforskade och det behövs ytterligare kartläggninga av dessa och deras funktion.


[denna sida är ännu inte färdig; texten kommer att utökas]


Tillbaka
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::