VERKTYG

De allra vanligaste verktygen som slagrutegängare brukar använda är:

SLAGRUTA: Y-klykan består av en grenklyka, gärna från ett fuktkrävande träslag så som al, pil, hassel, gran eller björk. Det fins även klykor som är gjorda i plast. Förr ansågs s k flygrönn som ett särskilt bra material att tillverka slagrutan av. Detta är den traditionellt vanligaste slagrutan vid sökande efter vattenkällor eller ådror.
PEKARE: Vinkelpekare görs av metalltråd. De har en 90 graders böj vid ungefär en fjärdedel av sin längd, den kortare delen hålls i handen. Används för att hitta vattenådror eller magnetfält/jordstrålningslinjer samt fysiologiskt liknande fält kring kroppar så som aura eller liknande.
Kan även vara en rak järntråd har används som indikation för dräktighet hos främst nötboskap, i dag en mer eller mindre bortglömd metod som liknar pendeln.

PENDEL: Pendeln är nog ett av de mest välkända verktygen för att hitta olika fält och avgöra var saker finns. Den består av en tråd, kedja eller motsvarande. I motsatt ände som man håller behöver man en tyngd, brukar ofta vara en kristall av något slag. Pendeln ger utslag genom att svänga på olika sätt när den ger utslag för ett fynd.
PENDELSPRÖT: En tyngd placerad ytterst på en spänstig pinne och fungerar som ett mellanting mellan slagruta och pendel. Detta är ett verktyg som inte är vindkänsligt och det reagerar snabbt. Bra att demonstrera med, då utslagen syns mycket bättre än med en pendel, t ex för näringstest. Pendelsprötet blir för somliga en favorit att arbeta med.

Alla dessa olika typer av verktyg är bara förlängningar av människans armar och händer och som indikerar och synliggör minimala rörelser och förändringar av muskelspänningen i rutgängarens armar och händer.

Slagrutan är visaren - människan är instrumentet.

De känsligaste rutgängarna behöver inget instrument, utan känner reaktionen direkt i den utsträckta handen.

[denna sida är under uppbyggnad - text kommer att utökas]

Tillbaka
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::