ENERGIMÄTNING

ENERGI är ett samlingsnamn för en oändlig mängd med olika frekvenser och det finns olika metoder och verktyg när man vill mäta energier. Vi kommer här att försöka göra en enklare beskrivning av olika former av energimätningar. Vill du veta mer om detta kan det vara lämpligt att du kommer med på någon av föreningens planerade aktiviteter eller ta kontakt med någon i styrelsen för mer information.

Läs mer genom att klicka på orden här nedanför...

ENERGIER

VERKTYG::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::