BLI MEDLEM

Medlemsskap i Arvika Slagruteförening kan sökas per kalenderår genom att betala in medlemsavgift OBS! Nytt BankGiro753-3920, mottagare: Arvika Slagruteförening. .
För samtliga medlemmar skall namn, adress + e-post, tel.nr, födelsedatum (år-månad-dag) anges vid inbetalningen. Vid familjemedlemsskap gäller en adress och telnr för samtliga.
.
Utskick per post sker högst ett par gånger per år så vi behöver Din e-mailadress för att du snabbt ska få tillgång till aktiviteter och uppdateringar!
.
Huvud-Medlem: 100 kr
.
Juniormedlem: 50 kr
.
Familj-medlemsskap: 150 kr
.
Prenumerant: 50 kr
.
Gör Du inbetalningen efter 1 oktober gäller medlemskapet även för det kommande året.
.
....................................................................................
.
Huvud-Medlem: räknas person från och med 16 års ålder, kan även ingå i medlemsfamilj; innehar en (1) rösträtt.
.
Juniormedlem: räknas person till och med 15 års ålder; kan även ingå i medlemsfamilj; ej rösträtt.
.
Familj-medlemsskap: utgörs av minst en medlem samt ytterligare minst en medlem och/eller juniormedlem/-mar från samma familj, vilka skall redovisas med namn och födelsedatum samt vara folkbokförd/-a på samma adress.
.
Prenumerant: icke medlem som dock vill prenumerera på medlemsblad och utskick, ej rösträtt.
.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::