STYRELSEN

2013:
Ordförande
Berth Lindström
Tel. 076-8175840
 E-post 

Vice Ordförande
Marika Jakobsson
0705-398425
 E-post 

Kassör/Administratör
Hjördis Karlsson
tel. 0570-460288

Sekreterare
Ingela Håkansson
0705-292521
 E-post 

Ledamot
Bengt Olsson
Tel. 070-336 77 45
 E-post 

Suppleant
Marita Johansson
0702-336570
 E-post

Suppleant
Berit Engqvist
 E-post


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::